5 uses of carbon dating

Posted by / 06-Aug-2017 04:19

Carbons fysiske egenskaber kan variere voldsomt, afhængig af dets allotropiske form.

For eksempel er grafit opak og sort, mens diamant er meget transparent.

Carbon er også det grundstof, der har det højeste sublimationspunkt.

Ved atmosfærisk tryk har det intet smeltepunkt, da dets tripelpunkt er ved 10,8 ± 0,2 MPa og 4.600 ± 300 K (~4.330 °C eller 7.820 °F), Carbon sublimerer i en carbonbue, som har en temperatur på omkring 5.800 K (5.530 °C; 9.980 °F).

Atomar carbon er en meget kortlivet art og carbon stabiliseres derfor i diverse fleratomare strukturer med forskellige molekylære konfigurationer, kaldet allotroper.

Det reagerer ikke med svovlsyre, saltsyre, klor eller alkalier.Under normale forhold har diamant, carbonnanorør og grafen den højeste specifikke varmeledningsevne ud af alle kendte materialer.Alle carbon-allotroper har fast form under normale forhold, med grafit som den mest termodynamisk stabile form.er et grundstof med atomnummer 6 i det periodiske system med symbolet C.I det periodiske system er det det første (i række 2) af seks elementer i gruppe 14, som har sammensætningen af deres ydre elektronskal til fælles.

5 uses of carbon dating-765 uses of carbon dating-645 uses of carbon dating-90

Den største kilde til uorganisk carbon er kalksten, dolomit og carbondioxid, men der findes også betragtelige mængder i organiske depoter af kul, tørv, olie og metanhydrater.